صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

(محصولات بازرگانی پارس بکسل(ورق گیر

بغل گیر افقی مدل JPD

بغل گیر افقی مدل JPD

ورق گیر های افقی مدل JPD جهت جابجایی و بارگیری انواع ورق و قابل استفاده به صورت جفت
بغل گیر افقی مدل PPD

بغل گیر افقی مدل PPD

ورق گیر افقی مدل PPD جهت جابجایی و بارگیری انواع ورق و قابل استفاده به صورت جفت
ورق گیر عمودی مدل JCD

ورق گیر عمودی مدل JCD

ورق گیر عمودی مدل JCD جهت جابجایی و بارگیری انواع ورق و قابل استفاده به صورت تک و جفت
ورق گیر عمودی مدل PCD

ورق گیر عمودی مدل PCD

ورق گیر عمودی مدل PCD جهت جابجایی و بارگیری انواع ورق و قابل استفاده به صورت تک و جفت