صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

تسمه های دوسر حلقه

تسمه های دوسر حلقه
تسمه های باربرداری دوسر حلقه با ویژگی های:
-تمام پلی استر
-کشیدگی کم
-ضریب اطمینان بالا
تسمه های دوسر حلقهجدول