صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

تسمه های مدور

تسمه های مدور
تسمه های باربرداری مدور با ویژگی های:
-تمام پلی استر
-کشیدگی کم
-ضریب اطمینان بالا
تسمه های مدورجدول