صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

شگل نعل شکل پین پیچی

شگل نعل شکل پین پیچی
شگل های نعل شکل پین پیچی بازرگانی پارس بکسل با ویژگی های:
-دارای ظرفیت 1/2 تن تا 70 تن
-دارای طراحی فورج و گرما دیده با پین آلیاژی
-نمایش با مجاز کاری بر روی بدنه
-دارای گالوانیزه گرم و عمیق یا رنگ شدگی جهت جلوگیری از خوردگی
شگل نعل شکل پین پیچیجدول