صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

جکلوی L - 130

جکلوی L - 130
جکلوی L - 130 با ویژگی های:
-به روز شده برای زنجیر های گرید 70، 80، 100
-طراحی جدید با دسته یک تکه
-بدنه تمام یکپارچه بدون پیچ و مهره به صورت فورج
-تمام قطعات بلبرینگی و نگهدانده
-استفاده راحت
جکلوی L - 130جدول