صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

بست سیم بکسل G-450

بست سیم بکسل G-450
بست های سیم بکسل با قابلیت های:
-طراحی شده بر اساس قدرت گسستگی کاتالوگ سیم بکسل
-دارای ضریب اطمینان 80% برای سایز 3-22 و 90% برای سایز 24-90
-بست های گالوانیزه برای جلوگیری از خوردگی و سایش
-سایز 3-78 دارای سیستم ساخت کامل فورج
-ساخته شده بر اساس استاندارد
بست سیم بکسل G-450جدول