صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

قلاب دانه گیر شاخ دار

قلاب دانه گیر شاخ دار
این قلاب در ظرفیت های 1/2 تن تا 15 تن موجود می باشد.
قلاب دانه گیر شاخ دارجدول