صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

قلاب S پیم دار

قلاب S پیم دار
این نوع قلاب در ظرفیت های 1/2 تن تا 12/5 تن موجود می باشد.
قلاب S پیم دارجدول