صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

سوکت حلقه ای

سوکت حلقه ای
این نوع سوکت ها:
-قابل استفاده برای سیم بکسل های سایز 32-102
-دارای ضریب اطمینان 100% بر اساس پایین ترین درجه گسستگی سیم بکسل
-گالوانیزه شده
-طراحی شده بر اساس بالاترین کلاس قدرتی سیم بکسل
-طراحی شده براساس آلیاژ اتصالات برای جلوگیری از خوردگی و نصب راحت تر
می باشند.
سوکت حلقه ایجدول