صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

طناب ابریشمی پلی پروپیلن سه رشته ای

طناب ابریشمی پلی پروپیلن سه رشته ای
این نوع طناب ها دارای ویژگی های:
-وزن کمتر در مقابل سایر نخ ها
-مقاومت بیشتر در مقابل اشعه فرابنفش
-عدم صدمه و آسیب به موجودات زنده
-عدم ایجاد اختلال در کار گره زنی
-مطلقا کش نمی آید و پرز نمیدهد
-عدم جذب آب و رطوبت
-مقاوم در برابر اسید و قلیا و غیر قابل اشتعال
می باشند.
طناب ابریشمی پلی پروپیلن سه رشته ایجدول