صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

گوه های فولادی

گوه های فولادی
گوه های فولادی دارای ویژگی های:
-قلاب تمام فولادی ویژه
-دارای ضریب اطمینان 80% براساس کاتالوگ سیم بکسل
-طراحی بر اساس استاندارد
-دارای پین فورج و گرما دیده
-استفاده راحت و آسان
می باشند.
گوه های فولادیجدول