صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

سوکت بسته

سوکت بسته
سوکت های بسته دارای ویژگی های:
-قابل استفاده جهت سیم بکسل های سایز 6-102
-دارای ضریب اطمینان 100% براساس پایین ترین درجه گسستگی سیم بکسل
-گالوانیزه شده
-طراحی شده بر اساس بالاترین کلاس قدرتی سیم بکسل
-طراحی شده بر اساس آلیاژ اتصالات برای جلوگیری از خوردگی و نصب راحت تر
می باشند.
سوکت بستهجدول