صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

سیم بکسل 35x7 نتاب (پوست ماری)

سیم بکسل 35x7 نتاب (پوست ماری)
نرم و قابل انعطاف جهت استفاده کردن در کرین ها و جرثقیل های ماشینی
سیم بکسل 35x7 نتاب (پوست ماری)جدول