صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

بغل گیر افقی مدل JPD

بغل گیر افقی مدل JPD
ورق گیر های افقی مدل JPD جهت جابجایی و بارگیری انواع ورق و قابل استفاده به صورت جفت
بغل گیر افقی مدل JPDجدول