صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

بغل گیر افقی مدل PPD

بغل گیر افقی مدل PPD
ورق گیر افقی مدل PPD جهت جابجایی و بارگیری انواع ورق و قابل استفاده به صورت جفت
بغل گیر افقی مدل PPDجدول