صفحه اصلی
مقالات
ارتباط با ما

ورق گیر عمودی مدل PCD

ورق گیر عمودی مدل PCD
ورق گیر عمودی مدل PCD جهت جابجایی و بارگیری انواع ورق و قابل استفاده به صورت تک و جفت
ورق گیر عمودی مدل PCDجدول