جرثقیل ویتال 1 تن 3 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 1 تن 3 متري

+
جرثقیل ویتال 1 تن 6 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 1 تن 6 متري

+
جرثقیل ویتال 1/5 تن 3 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 1/5 تن 3 متري

+
جرثقیل ویتال 1/5 تن 6 متري
4,500,000 تومان

جرثقیل ویتال 1/5 تن 6 متري

+
جرثقیل ویتال 10 تن 3 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 10 تن 3 متري

+
جرثقیل ویتال 10 تن 6 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 10 تن 6 متري

+
جرثقیل ویتال 15 تن
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 15 تن

+
جرثقیل ویتال 2 تن
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 2 تن

+
جرثقیل ویتال 2 تن 3 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 2 تن 3 متري

+
جرثقیل ویتال 2 تن 6 متري
5,100,000 تومان

جرثقیل ویتال 2 تن 6 متري

+
جرثقیل ویتال 2 تن
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 2 تن

+
جرثقیل ویتال 20 تن 6 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 20 تن 6 متري

+
جرثقیل ویتال 3 تن 3 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 3 تن 3 متري

+
جرثقیل ویتال 3 تن 6 متري
6,500,000 تومان

جرثقیل ویتال 3 تن 6 متري

+
جرثقیل ویتال 3 تن 9 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 3 تن 9 متري

+
جرثقیل ویتال 3 تن
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 3 تن

+
جرثقیل ویتال 5 تن 3 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال 5 تن 3 متري

+
جرثقیل ویتال 5 تن 6 متري
9,500,000 تومان

جرثقیل ویتال 5 تن 6 متري

+
جرثقیل ویتال گوه 12
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال گوه 12

+
جرثقیل ویتال نيم تن 3 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال نيم تن 3 متري

+
جرثقیل ویتال نيم تن 3 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال نيم تن 3 متري

+
جرثقیل ویتال نيم تن 6 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال نيم تن 6 متري

+
جرثقیل ویتال نيم تن 6 متري
10,000 تومان 9,000 تومان

جرثقیل ویتال نيم تن 6 متري

+

محصولات

راهنما

درباره ما


ما را دنبال کنید :

مدیریت : حسین قدرتی

فروشگاه : 02155437750

فروشگاه : 02155437720

فروشگاه : 02155431479

همراه : 09128094157

ایمیل: info @ parsboksel.ir

اینستاگرام : parsboksel.ir

نشانی کارخانه  : تهران-میدان قزوین-خیابان قزوین-خیابان مخصوص-پلاک 40-طبقه اول