سیم بکسل افشان
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان

+
سیم بکسل افشان 1
1,950 تومان

سیم بکسل افشان 1

+
سیم بکسل افشان 1/5
1,950 تومان

سیم بکسل افشان 1/5

+
سیم بکسل افشان 1/5 (7*7)
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 1/5 (7*7)

+
سیم بکسل افشان 14
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 14

+
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 2_7*7

+
سیم بکسل افشان 2_7*7
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 2_7*7

+
سیم بکسل افشان 2/5
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 2/5

+
سیم بکسل افشان 2/5 ترمزی
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 2/5 ترمزی

+
سیم بکسل افشان 3_19*6
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 3_19*6

+
سیم بکسل افشان 3_7*7
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 3_7*7

+
سیم بکسل افشان 3/5_7*7
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 3/5_7*7

+
سیم بکسل افشان 4_7*7
8,400 تومان

سیم بکسل افشان 4_7*7

+
سیم بکسل افشان 4/8
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 4/8

+
سیم بکسل افشان 6
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 6

+
سیم بکسل افشان 1/5
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 1/5

+
سیم بکسل افشان 2
3,100 تومان

سیم بکسل افشان 2

+
سیم بکسل افشان 3
4,500 تومان

سیم بکسل افشان 3

+
سیم بکسل افشان 5
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 5

+
سیم بکسل افشان 5
14,000 تومان

سیم بکسل افشان 5

+
سیم بکسل افشان 8
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 8

+
سیم بکسل افشان 10
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 10

+
سیم بکسل افشان 12
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 12

+
سیم بکسل افشان 16
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 16

+
سیم بکسل افشان 18
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 18

+
سیم بکسل افشان 20
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل افشان 20

+

محصولات

راهنما

درباره ما


ما را دنبال کنید :

مدیریت : حسین قدرتی

فروشگاه : 02155437750

فروشگاه : 02155437720

فروشگاه : 02155431479

همراه : 09128094157

ایمیل: info @ parsboksel.ir

اینستاگرام : parsboksel.ir

نشانی کارخانه  : تهران-میدان قزوین-خیابان قزوین-خیابان مخصوص-پلاک 40-طبقه اول