سیم بکسل هفت لا 10 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 10 سياه

+
سیم بکسل هفت لا 10 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 10 سياه

+
سیم بکسل هفت لا 10 گالوانيزه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 10 گالوانيزه

+
سیم بکسل هفت لا 12 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 12 سياه

+
سیم بکسل هفت لا 12 گالوانيزه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 12 گالوانيزه

+
سیم بکسل هفت لا 12 گالوانيزه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 12 گالوانيزه

+
سیم بکسل هفت لا 14 گالوانيزه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 14 گالوانيزه

+
سیم بکسل هفت لا 16 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 16 سياه

+
سیم بکسل هفت لا 16 گالوانيزه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 16 گالوانيزه

+
سیم بکسل هفت لا 2 گالوانيزه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 2 گالوانيزه

+
سیم بکسل هفت لا 20 يک لا
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 20 يک لا

+
سیم بکسل هفت لا 3 گالوانيزه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 3 گالوانيزه

+
سیم بکسل هفت لا 4 گالوانيزه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 4 گالوانيزه

+
سیم بکسل هفت لا 6 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 6 سياه

+
سیم بکسل هفت لا 8 سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 8 سفيد

+
سیم بکسل هفت لا 8 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 8 سياه

+
سیم بکسل هفت لا 8 گالوانيزه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 8 گالوانيزه

+
سیم بکسل هفت لا 9 گالوانيزه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 9 گالوانيزه

+
سیم بکسل هفت لا سم نمره 6 سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا سم نمره 6 سفيد

+
سیم بکسل هفت لا سيم 3 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا سيم 3 سياه

+
سیم بکسل هفت لا سيم 4 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا سيم 4 سياه

+
سیم بکسل هفت لا سيم نمره 10 سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا سيم نمره 10 سفيد

+
سیم بکسل هفت لا سيم نمره 12 سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا سيم نمره 12 سفيد

+
سیم بکسل هفت لا سيم نمره 8 سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا سيم نمره 8 سفيد

+
سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 10 سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 10 سفيد

+
سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 12 سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 12 سفيد

+
سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 14 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 14 سياه

+
سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 14سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 14سفيد

+
سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 16 سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 16 سفيد

+
سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 16 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 16 سياه

+
سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 6 سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 6 سفيد

+
سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 8 سفيد
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا کلاف نمره 8 سفيد

+
سیم بکسل  هفت لا 10 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 10 سياه

+
سیم بکسل  هفت لا 12 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 12 سياه

+
سیم بکسل  هفت لا 6 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 6 سياه

+
سیم بکسل  هفت لا 8 سياه
10,000 تومان 9,000 تومان

سیم بکسل هفت لا 8 سياه

+

محصولات

راهنما

درباره ما


ما را دنبال کنید :

مدیریت : حسین قدرتی

فروشگاه : 02155437750

فروشگاه : 02155437720

فروشگاه : 02155431479

همراه : 09128094157

ایمیل: info @ parsboksel.ir

اینستاگرام : parsboksel.ir

نشانی کارخانه  : تهران-میدان قزوین-خیابان قزوین-خیابان مخصوص-پلاک 40-طبقه اول